INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem portalu, prezentującego gazetę internetową oraz materiały związane z łowiectwem na stronie internetowej www.gazetalowiecka.pl jest firma Omnimap Maciej Pieniążek z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Jana Kazimierza 7, NIP: 5212098147, Korzystanie z serwisu/portalu www.gazetalowiecka.pl  należącego do Omnimap Maciej Pieniążek oznacza akceptację niniejszego regulaminu i oznacza, że wszystkie świadczenia, które oferujemy Klientom są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu obowiązującej w momencie zalogowania się do portalu. Akceptacja regulaminu jest niezbędna do korzystania z usług portalu.

Ochrona danych osobowych

  1. Założenie konta na Portalu www.gazetalowiecka.pl  należącym Omnimap Maciej Pieniążek. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych  w zakresie  podanym w Formularzu Newsletter, przez Administratora danych tj. Omnimap Maciej Pieniążek z siedzibą w Piasecznie, ul Jana Kazimierza 7, w celu realizacji umowy związanej z przesyłaniem informacji i powiadomień. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub aktualizowania. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 23 ust.1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.
  2. Dane osobowe  Czytelnika, za dobrowolną  zgodą  wyrażoną podczas rejestracji w serwisie, są przetwarzane są w celach marketingowych, w zakresie podanym w formularzu rejestracyjnym. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Czytelnik - użytkownik Portalu internetowego   ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, aktualizowania, a także prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Szczegółowe uregulowania, informacja i pouczenia związane z ochroną danych osobowych znajdują się w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

 
Pozostałe Ustalenia

  1. Nieskuteczność jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu nie neguje zachowania przez pozostałe ustalenia Umowy swojej skuteczności.
  2. W przypadku zawierania i wypełniania umów, obowiązuje Prawo Polskie.